این هم یه پست بمب و خفن. مصاحبه با گبی کارگردان کلیپهای ۲پاک که در مورد یاس صحبت میکنه و میگه که بعد از ۲پاک فقط کارای یاس به دلش نشسته! پیشنهاد میکنم از دست ندید خیلی جالبه!+عکس گبی و عکس گبی با یاس برید به ادامه ی مطلب...

                               (پخش فوقالعاده اختصاصی)

برای دانلود کلیک کنید (غیر مستقیم)

                            برای دانلود کلیک کنید ( مستقیم)